นินจาแวน ประเทศไทย เดินหน้าตามเป้าโต 3 เท่าภายในปี 2564

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 29 กรกฎาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำ บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

นินจาแวน ประเทศไทย มงุ่ เนน้ การใหบ้ ริการธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพบว่าคนไทยซื้อของออนไลน์โดยเฉลี่ย 1 ครั้งทุก 2 วัน

พื้นฐานเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงระบบการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการบริการที่มั่นใจได้ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็น แผนการดำเนินธุรกิจของนินจาแวนในช่วงครึ่งปีหลัง

มร. เพียซ เอิง กรรมการผู้อำ นวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า “เราตั้งเป้ าที่จะโดดเด่นในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และจากการประเมินผลการดำเนินงานเราเชื่อว่าการมอบบริการที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ถือเป็น ปัจจัยสำ คัญในการผลักดันให้บริษัทฯประสบความสำ เร็จ เราให้การสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและฝ่ายบริการลูกค้าที่ดูแลธุรกิจขนาดใหญ่มาให้บริการลูกค้าที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางรวมถึงขนาดย่อยหรือเอสเอ็มอี เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าแนวทางการดำเนินงานของนินจาแวน ประเทศไทยจะช่วยขจัดความยุ่งยากในการการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีหมดห่วงด้านการจัดส่งและสามารถมุ่งเน้นด้านการสร้างธุรกิจให้เติบโตต่อไป”

นินจาแวน ประเทศไทยวางแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการการขนส่ง โดยการเปิ ดศูนย์คัดแยกพัสดุภายใต้พื้นที่กว่า 30 ไร่ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ศูนย์คัดแยกพัสดุแห่งนี้จะสามารถรองรับพัสดุได้ถึง 800,000 ชิ้นต่อวันและยังช่วยให้การจัดส่งจากกรุงเทพฯถึงมือผู้รับในวันถัดไปครอบคลุมไปยังพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคอีกกว่า 100 แห่งและเพิ่มจุดรับส่งสินค้า 200แห่งครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มจำนวนพนักงาน 1,000 อัตราเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้สามารถรับและจัดส่งพัสดุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำ คัญกับธุรกิจขนาดเล็กโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะราย ซึ่งปกติจะมีบริการให้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่หรือมีการจัดส่งพัสดุจำ นวนมากเท่านั้น ซึ่งบริการนี้จะช่วยแก้ปัญหาด้านการขนส่งได้รวดเร็วขึ้นและยังถือว่าเป็นการยกระดับการบริการให้ลูกค้าทุกรายไม่ว่ารายใหญ่หรือรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการของนินจาแวนได้อย่างทั่วถึง ผ่านศูนย์บริการลูกค้าช่องทางแชท LINE ซึ่งเราได้ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือลูกค้าระหว่างการจัดส่งพัสดุ เพื่อเพิ่มความสะดวกและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ในช่วงสองปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำ คัญ นินจาแวน ประเทศไทยขอใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราในฐานะบริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการจัดส่งพัสดุไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้าในประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน” เพียซ กล่าวทิ้งท้าย

Published on 29 Jul 2021
Tags:

Related Articles

นินจาแวน ประเทศไทย และ Geopost16% ของผู้ช้อปออนไลน์ในประเทศไทยเป็น

นักช้อปตัวยง! ครองยอดซื้อบนตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศสูงถึง 47% กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 กรกฎาคม 2566 – นินจาแวน ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำบริษัทโลจิสติกส์ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ด้านบริการจัดส่งพัสดุ ร่วมกับ Geopost บริษัทบริการจัดส่งพัสดุระหว่างประเทศระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป...

read more
Share This