นินจาแวน ปิดดีลซีรีส์ E ระดมทุน 578 ล้านเหรียญสหรัฐ

นินจาแวน ปิดดีลซีรีส์ E ระดมทุน 578 ล้านเหรียญสหรัฐ

Ninja Van delivery personnel calling a parcel recipient สิงคโปร์, 27 กันยายน 2564 – นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบใหม่ซีรี่ส์ E ด้วยจำนวนเงิน 578 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 19,324 ล้านบาท...

อินเว้นท์ ลงทุนรอบ Series D ในนินจาแวน ผู้ให้บริการด้านโลจสิตกิสใ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับกระแสการเติบโตของธุรกิจ e-commerce

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2563 – อินเว้นท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับ นินจาแวน (Ninja Van) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังระดม ทุนรอบ Series D ได้เงินลงทุนกว่า 279 ล้านเหรียญสหรัฐ...