ศูนย์ข่าวสารองค์กรนินจาแวน

รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทนินจาแวนได้ที่ศูนย์ข่าวของเรา ซึ่งเป็นแหล่งรวมข่าวสารทางการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ และประกาศต่างๆของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค

สื่อมวลชนสามารถติดต่อบริษัทนินจาแวนได้ที่ media@ninjavan.co

ข่าวล่าสุด

กรองข่าวตาม:

นินจาแวน เดินหน้าสนับสนุนผู้ส่ผู้ส่งสินค้า เปิดตัวตับริการใหม่ เคลมพัสพัดุไดุวในวันวัเดียว

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 ตุลาคม 2564: นินจาแวน ประเทศไทยผู้นำผู้ นำด้านด้ การบริการโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันวัออก เฉียงใต้ เดินหน้าน้สนับสนั นุนผู้ส่ผู้ ส่งสินค้าค้หลายล้านล้ รายทั่วทั่ประเทศไทย ด้วยด้ การเปิดตัวตับริการ เคลมพัสพัดุไวในวันวัเดียวดี (Same Day Claim)...

read more

ดันดัร้าร้นค้าค้ออนไลน์ใน์ห้ปัห้ งปัไปกับกั “นินนิ จา พาดังดั”

● นินนิ จาแวน ประเทศไทย ร่วร่ มสนับนัสนุนนุ ธุรธุ กิจกิ SME ช่วช่ ยโปรโมตร้าร้นค้าค้ออนไลน์ ● ลงทะเบียบีนเพื่อ พื่ ลุ้นลุ้ รางวัลวัโฆษณาบน Facebook และเพจชื่อ ชื่ ดังดัฟรี!รี กรุงรุ เทพฯ ประเทศไทย – 8 ตุลตุ าคม 2564: นินนิ จาแวน ประเทศไทย ผู้นำผู้ นำ บริกริ...

read more

Sediakan Akses ke Pemerintah Guna Membuka Wawasan UKM Terhadap Beragam Program Bantuan dan Dukungan, Ninja Xpress Gandeng Kemenkop UKM dan Kemenperin pada Aksilerasi III

Jakarta, 1 Oktober 2021 - Guna membuka wawasan kepada pelaku UKM terhadap berbagai kesempatan yang didukung oleh pemerintah, Ninja Xpress buka akses ke Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop UKM) dan Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) melalui Program...

read more

นินจาแวน ปิดดีลซีรีส์ E ระดมทุน 578 ล้านเหรียญสหรัฐ

Ninja Van delivery personnel calling a parcel recipient สิงคโปร์, 27 กันยายน 2564 – นินจาแวน ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบใหม่ซีรี่ส์ E ด้วยจำนวนเงิน 578 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 19,324 ล้านบาท...

read more