นินจาแวน ประเทศไทย เปิดตัวคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด

บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าแห่งใหม่นี้เป็นหนึ่งในแผนงานของบริษัท เพื่อเตรียมรองรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 1 กันยายน 2565 นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดตัวคลังสินค้าใหม่...