อินเว้นท์ ลงทุนรอบ Series D ในนินจาแวน ผู้ให้บริการด้านโลจสิตกิสใ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับกระแสการเติบโตของธุรกิจ e-commerce

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2563 – อินเว้นท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับ นินจาแวน (Ninja Van) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังระดม ทุนรอบ Series D ได้เงินลงทุนกว่า 279 ล้านเหรียญสหรัฐ...