THÔNG CÁO BÁO CHÍ NINJA VAN HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 578 TRIỆU USD TRONG VÒNG GỌI VỐN SERIES E

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NINJA VAN HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 578 TRIỆU USD TRONG VÒNG GỌI VỐN SERIES E

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9, Ninja Van – công ty bưu chính thương mại điện tử (e-logistics) đang hoạt động tại 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam – đã huy động thành công 578 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E vừa qua. Số tiền đầu tư trong vòng này đến từ...

อินเว้นท์ ลงทุนรอบ Series D ในนินจาแวน ผู้ให้บริการด้านโลจสิตกิสใ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับกระแสการเติบโตของธุรกิจ e-commerce

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2563 – อินเว้นท์ (InVent) โครงการธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกับ นินจาแวน (Ninja Van) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังระดม ทุนรอบ Series D ได้เงินลงทุนกว่า 279 ล้านเหรียญสหรัฐ...