E-commerce Beyond Borders

20 JUN 2022 – The Internet is without borders, so commerce built atop this infrastructure (e-commerce) should operate on the same principle. However, buying something online and making it appear offline is complex. Miles need to be crossed, manpower needs to be...

Grab và Ninja Van triển khai mạng lưới giao hàng toàn quốc tại Việt Nam thông qua hợp tác chiến lược trong khu vực

Quan hệ hợp tác này  cho phép người dùng Grab tiếp cận dịch vụ vận chuyển toàn quốc của Ninja Van để gửi và nhận hàng hóa khắp Việt Nam.Việt Nam là quốc gia thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines, triển khai dịch vụ này.Dịch vụ này  mang...